Oni su obeležili dosadašnji rad

P.K. Sveti Nikola Niš osnovan je 1991 godine. Od osnivanja kluba pa do danas, kroz klub je prošlo više hiljada dece. Neko se zadržao duže, neko kraće, ali oni najuporniji i najtalentovaniji su ostvarili zavidne rezultate. Prosto je nemoguće da se pomenu svi rezultati i uspesi pojedinaca, ali moramo da se podsetimo onih koji su osvajali medalje na državnim i republičkim prvenstvima.
Počelo je sa Ivanom Jovanović a nastavili su: Mitić Jovanka, Nožica Nikola, Vučetić Katarina, Nikolić Ana, Ristić Hristina, Ristić Jovana, Eraković Ana, Stanković Vedrana, Čakić Aleksandra, Čolić Anđelka, Miljković Aleksandra, Rakić Milica, Jovanović Nikola, Milenković Marko, Anđelković Petar, Dašić Miloš, Cvetković Miljan, Milojković Darijan, Milijić Nikola, Brešković Vladan, Savić Stefan, Stojanović Miloš, Božinović Marko, Veličković Jovan, Skakaljević Marko, Didic Dimitrije, Stanković Strahinja, Stojanović Stefan, Mladenovic Dimitrije, Nikolić Aleksandar, Ćirić Jana, Cojić Nina…
Pomenuti plivači osvajali su nebrojene medalje na plivačkim mitinzima u zemlji i inostranstvu, učestvovali kao članovi reprezentacije na Evropskim šampionatima, Balkanskim prvenstvima, bili nosioci državnih rekorda itd.

Oni tek dolaze

Pored starije takmičarske ekipe, u klubu se pažnja poklanja i početnicima, odnosno mlađim kategorijama. U cilju što bolje homogenizacije, svrstani su u više grupa. Ovakav rad omogućava bolje praćenje i omogućava onim najtalentovanijim bržu vertikalnu prohodnost ka naprednijim grupama. Polaskom u klubsku sportsku školu plivanja, mladi plivači se već ozbiljno pripremaju za takmičenja koja se organizuju za taj uzrast. Svojim učešćem na dosada održanim takmičenjima, pokazali su da se za naslednike dosadašnjih šampiona ne treba brinuti. Možda se među imenima ovih plivačkih poletaraca krije neki veliki plivač. Tanić Danilo, Jovanović Aleksandar, Kusicki Saša, Jurić Jovan, Icić Aleksandar, Tešić Pavle, Ćirić Tadija, Đorđević Veljko, Denić Višnja, Tešić Aleksandra, Cvetković Milijana, Sotirovski Sofija, Đoković Anja, Radenković Kristina… već osvajaju medalje na mnogim takmičenjima pa se za naslednike ne treba brinuti.

Struktura rada

Sistem rada kluba, zasnovan je na osnovnim principima rada plivačkih klubova. Uslove rada, naravno, diktira vreme i prostor koji klub ima na raspolaganju za svoj rad.
Prvi stepen je OBUKA NEPLIVAČA. Cilj rada ove grupe je da decu što pre dovede do nivoa koji zadovoljavaju kriterijum za zvanje – plivač.
Sledeća faza je prelazak u drugu grupu OBUKA TEHNIKE. U ovoj fazi deca moraju da savladaju sve plivačke tehnike i elemente koje čine sportsko plivanje (startni skok ,okreti, finiš itd.). Nakon testiranja, sledeći korak je prelazak u naredni stepen -SPORTSKU ŠKOLU PLIVANJA. Rad u ovoj fazi može biti više godišnji i obuhvata takmičare pionirskog uzrasta. Usavršavaju se svi oni elementi koji dominantno utiču na rezultat u plivanju i omogućava da deca maksimalno razviju svoje potencijale i mogućnosti.
TAKMIČARSKA EKIPA, je poslednja karika i čine je plivači – kadeti, omladinci i seniori koji su prošli prethodne faze.
Pri klubu radi i grupa koja obuhvata decu koja plivaju po preporuci lekara i posebnom programu – KOREKTIVNO PLIVANJE.