Obuka neplivača je plivački program namenjen deci koja ne znaju plivati i deci koja su tek počela sa plivanjem. Programom su obuhvaćena deca predškolskog i školskog uzrasta mada se ovom programu mogu priključiti i mlađa deca u zavisnosti od njihovih telesnih i motoričkih karakteristika.

Prilikom izvođenja programa obuke neplivača koristi se igra kao neizostavan pedagoški pristup, a koja doprinosi da se lakše savladaju svi elementi predviđeni planom i programom.

Cilj ove grupe je da se deca oslobode straha od vode, savladaju disanje u vodi, plutanje na stomaku i nauce osnove kraul tehnike. Nakon uspešnog savladavanja ciljeva ove grupe, dete prelazi u narednu grupu, obuku plivača.

Termin treninga za ovu grupu je svakog radnog dana od 18:00h do 18:45h i subotom od 8:00h do 8:45h. Treneri koji su zaduženi za rad sa decom u ovoj grupi su Božinović Marko i Didić Dimitrije.

DSC04136PRO_41551 (1 of 1)