Obuka neplivača je plivački program namenjen deci koja ne znaju plivati i deci koja su tek počela sa plivanjem. Programom su obuhvaćena deca predškolskog i školskog uzrasta mada se ovom programu mogu priključiti i mlađa deca u zavisnosti od njihovih telesnih i motoričkih karakteristika.

Prilikom izvođenja programa obuke neplivača koristi se igra kao neizostavan pedagoški pristup, a koja doprinosi da se lakše savladaju svi elementi predviđeni planom i programom.

Cilj ove grupe je da se deca oslobode straha od vode, savladaju disanje u vodi, plutanje na stomaku i nauce osnove kraul tehnike. Nakon uspešnog savladavanja ciljeva ove grupe, dete prelazi u narednu grupu, obuku plivača.

Termin treninga za ovu grupu je svakog radnog dana od 17:30 do 18:15h i od 18:15 do 19:00h, a subotom od 8:00h do 8:45h. Treneri koji su zaduženi za rad sa decom u ovoj grupi su Stojanović Stefan i Petar Kostić.

DSC04136PRO_41551 (1 of 1)